Běžné výdaje hlavního města bez započtení městských částí budou 64,76 miliardy korun, což je meziročně o zhruba 5,23 miliardy více… 

Téměř polovinu nárůstu tvoří státní peníze do školství, které městským rozpočtem pouze protečou. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství. Celkově budou běžné výdaje města včetně radnic 70,92 miliardy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který už schválili pražští radní a zhruba v polovině prosince jej ještě projednají městští zastupitelé.

Největší část nárůstu tvoří peníze od ministerstva školství. Do rozpočtu města připutuje zhruba 18,54 miliardy korun, což je meziročně o 1,9 miliardy korun více. Přestože tato částka městským rozpočtem pouze projde, musí ji uvést v běžných výdajích. Ty ovlivnilo také navýšení částky pro MHD, protože dopravní podnik (DPP) přišel o část příjmů kvůli úbytku cestujících způsobeným pandemií covidu-19.

Významným faktem zvyšujícím běžné výdaje jsou podle návrhu předfinancování projektů placených z evropských fondů, dotace na železniční dopravu ze státního rozpočtu a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a předfinancování výdajů pro Lesy hlavního města. To představuje dohromady skoro 1,3 miliardy korun.

V běžných výdajích dá město nejvíc peněz na dopravu, více než 24 miliard korun. Oproti letošnímu roku jsou navýšeny o dvě miliardy. Rozhodující částkou pro tuto rozpočtovou kapitolu je tzv. kompenzace pro DPP, jejímž prostřednictvím město financuje jeho chod. V příštím roce bude činit více než 16,76 miliardy. Pro správu komunikací je vyčleněno zhruba 4,69 miliardy a 147 milionů dostane organizace Ropid na zajištění MHD.

Druhou největší kapitolou je školství. V něm je určeno na běžné výdaje 21,38 miliardy korun, což je meziročně o téměř dvě miliardy více. Největší položkou jsou tzv. přímé náklady na školství, tedy peníze od ministerstva školství. Na provoz škol pak půjdou další skoro dvě miliardy a další peníze jsou vyčleněny pro magistrátní odbor investic na investice spojené se školstvím.

Na městskou infrastrukturu je určeno asi 2,7 miliardy a obdobná částka půjde na bezpečnost. Na kulturu je v návrhu rozpočtu přibližně 1,97 miliardy a na rozvoj obce 395,88 milionu korun.

Pražští radní v pondělí schválili návrh rozpočtu, který počítá v příštím roce s příjmy a výdaji asi 92,6 miliardy Kč, což je meziročně více. Na investice půjde 19,68 miliardy korun, z čehož je nejvíc peněz, a to 8,29 miliardy, určeno do dopravy, ve které nejvíc peněz bude stát stavba metra D z Pankráce do Písnice.

Autor: Redakce, ČTK, Praha.eu, ČR, 5.12.2021