Radnice Prahy 7 by měla v příštím roce hospodařit s příjmy asi 294,63 milionu Kč a výdaji 543,23 milionu korun…

Na investice je vyčleněno 202,73 milionu Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt například z úspor z hospodaření minulých let. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který je zveřejněný na stránkách radnice a který v příštím týdnu projednají zastupitelé městské části. Na letošek zastupitelé Prahy 7 schválili rozpočet s příjmy 289,38 milionu korun a výdaji 511,89 milionu Kč. Rozdíl radnice dorovná například ze svých prostředků.

Daňové příjmy jsou naplánované na 78,4 milionu korun. Z toho největší část tvoří daň z nemovitosti, která by měla dosáhnout 50 milionů. Další peníze získá radnice ze správních poplatků nebo z poplatků za psa. Nedaňové příjmy budou činit přes 21 milionů korun. Největší část příjmů pak tvoří tzv. transfery od hlavního města, které budou asi 152 milionů Kč. Praha 7 dostane také ze státního rozpočtu 35 milionů korun na zajištění výkonu státní správy. Běžné výdaje dosáhnou 340,5 milionu korun. Nejvyšší částka je určená pro odbor vzdělávání a projektového řízení, a to 65,31 milionu Kč. Další peníze půjdou na rozvoj a péči o veřejný prostor a 15,4 milionu korun do sociální oblasti.

Nejvyšší investice plánuje městská část ve školství, kam vloží přes 107 milionů korun. Peníze budou určené na opravy v základních a mateřských školách či na rozšíření jejich kapacity a 3,5 milionu korun chce radnice vydat na vybudování nové ZŠ Jana Vodňanského v Holešovicích. Městská část investuje 48,66 milionu Kč do údržby a oprav svého majetku a přes 14 milionů korun do životního prostředí a 750.000 Kč do kultury. Na opravu lékařského domu je vyčleněno 13,07 milionu korun.

Konečné částky mohou být případně ještě upraveny. Rozpočet pražských radnic je totiž odvislý od schváleného rozpočtu hlavního města. Pražští zastupitelé ten celoměstský projednají na jednání tento čtvrtek.

Hospodaření radnice Prahy 7 skončilo loni schodkem zhruba 63,4 milionu korun, což byl meziročně o více než 100 milionů Kč nižší schodek. Příjmy dosáhly 536,47 milionu korun a výdaje 599,86 milionu Kč. Na investice dala radnice 201,4 milionu korun.

Autor: Redakce, Praha 7, ČR, 17.12.2021