Radnice Prahy 4 bude v příštím roce hospodařit s příjmy zhruba 781,79 milionu korun a výdaji 1,12 miliardy…

Rozdíl pokryje z nevyčerpaných provozních a investičních prostředků z letošního roku. Na investice půjde necelých 323 milionů. Rozpočet schválilo zastupitelstvo městské části. Pro letošní rok schválili zastupitelé na konci loňského roku rozpočet s příjmy 796,65 milionu korun a výdaji 1,09 miliardy. Na investice vyčlenila radnice zhruba 322,4 milionu korun.

„Rozpočet se podařilo dát dohromady vyvážený. Je ovlivněn čínskou chřipkou, která má několikátou variantu. Fungování městské části se tomu přizpůsobilo a jsme plně schopni zajistit chod (městské části). Výdaje jsou sestaveny konzervativně. Značná část finančních prostředků jsou ty, které jsme získali v roce 2021 a kvůli pandemii jsme je nestihli použít,“ řekl místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS).

Běžné výdaje by měly dosáhnout 800,93 milionu , což je meziročně více. Nejvíc peněz půjde na samotný chod městské části. Pro školství a vzdělávání je v běžných výdajích určeno přes 139 milionů, necelých 93 milionů půjde na ochranu životního prostředí a 46,78 milionu do sportu a zájmové činnosti. Doprava spolkne asi 32 milionů.

V investicích je nejvyšší částka určena pro školství, a to 93,44 milionu. Radnice bude investovat do oprav mateřských a základních škol, do rekonstrukce jejich zázemí jako jsou např. kuchyně či kotelny a peníze půjdou také na opravy školních hřišť. Do sociální oblasti a do sportu investuje městská část vždy po více než 46 milionech, dalších 27,3 milionu půjde do projektů na ochranu životního prostředí a 19,27 milionu do dopravy.

Novinkou v příštím roce bude tzv. participativní rozpočet, kdy o využití části peněz rozhodnou občané. Radnice na to vyčlenila tři miliony. Peníze budou využity na projekty týkající se zeleně, opravy chodníků a parkovacích míst.

Na straně příjmů získá radnice nejvíc peněz z tzv. transferů, tedy peněz od hlavního města a ze státního rozpočtu. Transfery by měly dosáhnout přes 547 milionů korun. Daňové příjmy jsou plánovány ve výši 149,76 milionu. Další peníze získá městská část z nedaňových příjmů, a to 38 milionů.

Podle některých zástupců opozice se vedení radnice při sestavování rozpočtu příliš drželo zpátky. „Rozpočet je sestaven konzervativně, to je pravda, ale já si myslím, že až moc,“ řekl zastupitel Daniel Kunc (Praha 4 sobě – Zelení a nezávislí). Vadilo mu, že v rozpočtu nejsou projekty řešící klimatické změny. Praha 4 by měla podle Kunce instalovat fotovoltaické panely na budovách škol na sídlištích. Naopak opoziční zastupitel a bývalý místostarosta Tibor Vansa (Piráti) řekl, že za úspornost je rád a podle svých slov nenašel položku, kterou by vyloženě navrhoval škrtat. Drobné výtky měl k IT.

Opoziční zastupitel Jan Hora (Piráti) kritizoval výdaje na IT, které podle něj nejsou dostatečně specifikovány. Peníze určené na IT využívá radnice neefektivně, řekl Hora. Opoziční zastupitelce Verona Ballay (Praha 4 sobě – Zelení a nezávislí) se nelíbilo meziroční snížení částky na integraci cizinců. „Škrtání bylo nekoncepční,“ řekla.

V roce 2020 skončilo hospodaření Prahy 4 přebytkem ve výši 88,6 milionu korun, což je o téměř 70 miliard meziročně méně. Příjmy byly přes 1,04 miliardy a výdaje 954,1 milionu korun. Na investice šlo 118,2 milionu.

Autor: Redakce, ČTK, Praha 4, ČR, 18.12.2021