Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více než 11 milionů korun. Na svém dnešním zasedání schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha (KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy, neopomene ale ani vzdělávací aktivity od základních škol až po univerzity a zapojí i další partnery, kteří se na vzdělávání podílejí.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_a_prazsky_inovacni_institut.html

Primátor poskytl svůj starý byt ve Vršovicích Městské nájemní agentuře k řešení problémů lidí v bytové nouzi

Pražský primátor Zdeněk Hřib navázal spolupráci s Městskou nájemní agenturou, nově zřízenou veřejnou službou, která má pomoci zpřístupnit bydlení Pražanům v bytové nouzi. Jde o reakci na prohlubující se krizi bydlení v hlavním městě. Primátorův byt nyní díky Městské nájemní agentuře využívá samoživitelka se třemi dětmi.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_poskytl_svuj_stary_byt_ve.html

Staroměstské náměstí zdobil šest týdnů, teď najde další využití. Větve z vánočního stromu udělají radost v zoo, kmen zpracují středoškoláci

Tradiční vánoční dominanta stála na Staroměstském náměstí v plné kráse do Tří králů. Následující dva dny vánoční strom zaměstnanci Technologií hl. m. Prahy (THMP) odstrojovali a v pondělí 10. ledna odvezli, aby mohl posloužit dál.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/staromestske_namesti_zdobil_sest_tydnu.html

https://twitter.com/ZdenekHrib/status/1480300394844758024

PRAHA: RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA

Jednání Rady HMP, se koná dnes v pondělí 10.1.2022…

Autor: Redakce, Praha, ČR, 10.1.2022