PRAHA: Náplavka: Náplavky se chystají na novou sezónu 2022

Programově bohatou sezónu 2022 připravuje hlavní město na oblíbených pražských náplavkách na obou březích Vltavy… Předchozí dvě sezóny sice citelně zasáhly protiepidemické restrikce, přesto se revitalizované náplavky staly jedním z přirozených společenských center metropole. Zároveň však pokračuje proces zklidňování a další kultivace celého prostoru. „V minulém období se nám podařilo ukončit zásadní část revitalizace obou břehů … Pokračování textu PRAHA: Náplavka: Náplavky se chystají na novou sezónu 2022