PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Praha schválila strategii pro rozvoj cirkulární ekonomiky

Praha připraví desítky projektů, které mají napomoci rozvoji cirkulární ekonomiky. Zaměří se na recyklaci odpadů ze stavebnictví a domácností, využívání dešťové vody nebo podporu městského zemědělství. Vyplývá to ze strategie, kterou v noci schválili městští zastupitelé. Vedení Prahy již loni přijalo strategii adaptace města na klimatickou změnu, kterou kritizovaly opoziční ODS a ANO. Základem cirkulární ekonomiky neboli oběhového hospodářství je minimalizovat vznik odpadů, a když už odpady vzniknou, tak je přeměnit na zdroje.

Praha při integraci cizinců podpoří komunitní aktivity či vzdělávání

Pražský magistrát chce v následujících letech při integraci cizinců zlepšit spolupráci s radnicemi a neziskovými organizacemi, podpořit komunitní aktivity nebo vzdělávání cizinců a dostupnost aktivit. Hodlá také zvýšit povědomí většinové společnosti o cizincích. Vyplývá to z koncepce integrace cizinců na roky 2022 až 2027, kterou v noci schválili pražští zastupitelé. V Praze žilo loni 223.308 cizinců. Město na jejich integraci ročně vydává okolo čtyř milionů korun. 

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Praha zřídí fond pro příspěvky developerů, schválila jejich pravidla

Pražský magistrát zřídí Fond spoluúčasti investorů na rozvoji území, do kterého budou developeři po dohodě s městem přispívat na rozvoj infrastruktury. Důvodem je nedostatek peněz na vybudování nové infrastruktury, kterou má na starosti město. Developeři do něj zaplatí buď 700 Kč, nebo 2300 Kč za metr hrubé podlažní plochy, a to podle charakteru změny územního plánu nutného pro výstavbu. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Schválili rovněž metodiku, podle níž se bude výše příspěvků vypočítávat.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Magistrát zřídí pracovní skupinu, která posoudí budoucnost fiakrů v Praze

Pražský magistrát se bude opět zabývat zákazem fiakrů v metropoli. Město zřídí odbornou skupinu, která posoudí jejich budoucnost. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Městští radní loni v prosinci schválili změnu tržního řádu, kterou by od ledna 2023 byla zrušena stanoviště pro kočáry na Staroměstském náměstí. Rozhodnutí vedení města kritizovali opoziční zastupitelé, kteří vznik komise navrhli. Přidali se k nim i někteří zástupci vládnoucí koalice.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitel Martin Sedeke (ODS): Dnešní Zastupitelstvo hlavního města se zcela tradičně nese v duchu sebeprezentace primátora a lžích Jendy Čižinského. Pro občany bohužel přehlídka ztraceného času.

https://www.facebook.com/martin.sedeke.ods/posts/470856171283968

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitelé hnutí ANO v Praze prosadili diskuzi s odborníky a chovateli koní na program zastupitelstva

Podle zastupitelů za ANO je nedávný zákaz provozu koňských spřežení v centru města velmi sporný, protože radní rozhodli pouze na základě pohledu jedné ze stran a nevyslechli si argumenty protistrany, pro kterou hovoří například pravidelné kontroly veterinární správy.

„Nechceme se stavět do role soudců a hodnotit, zda se koně v Praze mají dobře a zda je s nimi dobře zacházeno. Chceme, aby takový závěr vzešel z diskuze odborníků,“ uvedl předseda klubu zastupitelů Ondřej Prokop s tím, že pražské ANO navrhuje vznik pracovní skupiny, ve které budou zastoupeni jak odpůrci koňských spřežení v Praze, tak zástupci fiakristů, ale i veterinářů či pracovníků veterinární správy.

„Podle nás spousta Pražanů vnímá kočáry v centru jako nedílnou součást města a známou turistickou atrakci. Tradice se nemají takto zrušit jedním mávnutím od stolu, zaslouží si promyšlené rozhodnutí na základě argumentů obou stran,“ dodal Ondřej Prokop.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Předsedkyni magistrátního výboru Udženija bude funkci vykonávat zdarma

Starostka Prahy 2 a předsedkyně magistrátního kontrolního výboru Alexandra Udženija (ODS) bude funkci na magistrátu vykonávat bezplatně. Důvodem je to, že se stala na plný úvazek starostkou druhé městské části. O změně odměňování předsedkyně výboru dnes rozhodli pražští zastupitelé. Udženija v čele kontrolního výboru nahradila stranickou kolegyni Jaroslavu Janderovou, která v lednu 2021 po těžkém zápalu plic způsobeném covidem-19 zemřela.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pražští zastupitelé diskutovali víc než pět hodin o programu jednání

Pražští zastupitelé více než pět hodin diskutovali o programu dnešního jednání. Na prvním letošním zasedání se sešli v 08:30 a program schválili před 14:00. V diskusi se přeli nejen o návrhy nově zařazovaných bodů, ale při debatě došlo také na osobní invektivy nebo připomínání minulosti politických stran. Mezi nejčastějšími tématy diskuse byla výstavba u koupaliště Džbán nebo IT zakázky.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Veřejnost se dočká informací o rekonstrukci Barrandovského mostu

Na jaře čeká Pražany rekonstrukce klíčové dopravní komunikace, Barrandovského mostu. Občanští demokraté, zastupující sedm dotčených městských částí, dlouhodobě upozorňují na nedostatečnou komunikaci ze strany pražského Magistrátu a především ze strany náměstka primátora pro dopravu, Adama Scheinherra. Upozorňují na to, že Magistrát dosud nedohodl s dotčenými městskými částmi objízdné trasy, ani jaká opatření budou zavedena v městské hromadné dopravě, aby se dopady rekonstrukce mostů na obyvatele hlavního města co nejvíce zmírnily. Na dnešním jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy se zástupcům ODS podařilo dojednat s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem závazek, že na příští jednání Zastupitelstva přinese ucelenou informaci o rekonstrukci Barrandovského mostu a přijatých opatřeních pro zmírnění dopadů rekonstrukce na život Pražanů.

„Dlouhodobě apelujeme na náměstka primátora pro dopravu, Adama Scheinherra, aby zlepšil komunikaci směrem k městským částem a občanům, kterých se dotýkají dopravní uzavírky v našem hlavním městě. Jsem rád, že na naši výzvu přislíbil náměstek Scheinherr přinést na příští jednání Zastupitelstva ucelenou informaci o rekonstrukci Barrandovského mostu. Jedná se o klíčovou dopravní infrastrukturu a její rekonstrukci je potřeba velmi pečlivě koordinovat, abychom v Praze nezažívali dopravní peklo jako na jaře minulého roku,“ uvedl Zdeněk Zajíček, předseda klubu zastupitelů ODS v ZHMP.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zastupitelé hnutí ANO nepodpoří návrh vedení Prahy na kontribuce developerů

Pražské zastupitelstvo čeká hlasování o takzvané „Metodice spolupodílu investorů do území“, neboli metodice kontribucí, kterou připravila současná koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu (TOP 09 + STAN + KDU-ČSL) a hnutí PRAHA SOBĚ. Vedení města chce metodikou určovat výši kontribuce developerů v rámci výstavby a jejich podíl na rozvoji služeb občanské vybavenosti, jako jsou například dětské školky. Za zastupitelský klub ANO nemůžeme návrh v jeho současné podobě podpořit. Sami dlouhodobě voláme po razantních krocích, které zastaví či alespoň zpomalí spirálu zdražování a vrátí ceny bydlení v hlavním městě zpět do reality. A máme důvodné obavy, že tento návrh je jen dalším z řady polovičatých kroků současné koalice, které situaci občanů nadále zhoršují.

Metodika, tak jak ji připravil tým pod vedením primátora Hřiba, působí ze všeho nejvíc jako žebrota bez rozmyslu. Všichni víme, že všichni slušní investoři se už dnes běžně podílejí na nákladech rozvoje občanské vybavenosti, nebo se na nich významně podílí ve spolupráci s místními radnicemi. Vznikají tak nové školy, školky, parky nebo hřiště. Zastupitelský klub ANO proto vidí jako transparentnější, jednodušší, a především plošně aplikovatelnou alternativu změnu rozpočtového určení daní. A to tak, aby se z poplatků odvedených za výstavbu vracelo do obcí podstatně více peněz než v současnosti. Abychom se přiblížili sousednímu Německu, kde nová výstavba znamená pro rozpočet tamních měst a obcí až stokrát více peněz než u nás. Nejen Praha by tak získala větší svobodu a autonomii v rozhodování o rozvoji vlastních priorit.

Současný návrh koalice pod nadvládou Pirátů má řadu problematických aspektů, a to zejména právního rázu. Podle dostupných posudků nelze vyloučit, že navrhovaný princip kontribucí je v rozporu s platnými zákony naší země. „Pro výběr poplatků vázaných na změnu územního plánu neexistuje v českých právních předpisech právní základ. Jejich zavedení by tak mohlo být vykládáno jako daňová povinnost. Tu ale město uvalit v rámci svých pravomocí nemůže. Metodika pracuje s konceptem tzv. ‚dobrovolných závazků‘, které jde ovšem napadnout jako fakticky nedobrovolné,“ upozorňuje předseda pražské organizace hnutí ANO Ondřej Prokop s poukázáním na judikatury, které historicky obdobné „dobrovolné závazky“ odmítly.

„Panuje také elementární shoda na tom, že metodika, kterou zvolila Hřibova koalice, povede ke zdražování pražských bytů o další jednotky procent, což v případě pražských cen přesahujících 140 tisíc korun za metr čtvereční znamená opravdu hodně peněz. Přesto se navrhovatelé pokouší uklidnit veřejnost tvrzením, že jde pouze o dočasné zdražení. Je to ale stejné, jako bychom věřili jejich slibu, že zkoordinují opravy ulic. Je to zkrátka lež,“ varuje Ondřej Prokop. K čemu povede zdražení pořízení vlastního bydlení je zřejmé z vývoje v posledních letech. I v případě, kdy by zavedení metodiky vedlo v budoucnu ke zlevňování bytů, může být pro mnoho občanů pozdě. Zvyšující se ceny bytů povedou ke zdražování splátek hypotečních úvěrů a dále i dalšímu růst komerčních nájmů.

Snaha přinést předvídatelnost a stabilitu na realitní trh je samozřejmě chvályhodná. Jak se ale ukazuje v praxi, jedná se o další z návrhů současného vedení Prahy, který nestojí na pevných nohách. Hned první projekt, jenž by měl fungovat podle nových pravidel – Nákladové nádraží Žižkov – nadále „jede v zajetých kolejích“. Dohoda investora s městem, resp. městskou částí, je realizována individuální smlouvou v lokalitě, tak jak bylo doposud zvykem. Pak je ale poněkud těžké slibům současného pražského vedení v čele s primátorem Hřibem uvěřit.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Pražští zastupitelé ani po více než čtyřech hodinách neschválili program jednání

Pražští zastupitelé ani po více než čtyřech hodinách jednání neschválili program dnešního jednání. V diskusi se přeli nejen o návrhy nově zařazovaných bodů, ale při debatě došlo také na osobní invektivy nebo připomínání minulosti té které politické strany. Mezi nejčastějšími tématy diskuse byla výstavba u koupaliště Džbán nebo IT zakázky. Pražští zastupitelé se na prvním letošním zasedání sešli v 08:30.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Na svém prvním letošním zasedání se dnes sešli zastupitelé hlavního města. Na programu je projednání metodiky ohledně příspěvků developerů na veřejnou infrastrukturu nebo strategie Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku. Zastupitelé projednají finanční kompenzace radnicím za výpadek příjmů z hazardu a diskutovat budou o koncepci integrace cizinců. Radní předloží zastupitelům informaci o pořizování nového městského mobiliáře. Na programu jsou dvě petice, a sice proti změně územního plánu Nákladového nádraží Žižkov a zachování vizuálního stylu pražské MHD.

PRAHA: 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Nový pražský zastupitel Filip Brückner (ANO) složil slib zastupitele

Novým pražským zastupitelem se stal Filip Brückner (1973). Ve funkci nahradil stranického kolegu Lubomíra Brože, který složil svůj mandát. Na dnešním jednání zastupitelů hlavního města Brückner složil do rukou primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) slib zastupitele. Zastupitelský klub hnutí ANO má v 65členném zastupitelstvu 12 mandátů. V tomto volebním období se vyměnilo už několik zastupitelů z několika stran či hnutí.

První zasedání nového roku, se koná dnes ve čtvrtek 27.1.2022 a začíná v 8.30 hod…

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/informace_k_jednani_zastupitelstva_hl_m.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 27.1.2022

Psali jsme zde: