Pražské domy dětí a mládeže budou nově pořádat letní příměstské tábory i pro děti s odlišným mateřským jazykem

Rada hl. m. Prahy tento týden schválila podporu aktivit pro děti a mládež zajišťovaných pražskými domy dětí a mládeže (DDM). V uvedené podpoře je nově také zahrnuta částka ve výši 62 tisíc korun, která je určena na uspořádání dvanácti letních příměstských táborů pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazske_domy_deti_a_mladeze_budou_nove.html

Autor: Redakce, Praha, ČR, 20.2.2022