Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 19.4.2022:

Hlavní město podpořilo Pražskou plynárenskou

Rada hlavního města Prahy jako jediný akcionář společnosti Pražská plynárenská Holding a.s., která vlastní 100 % akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s., schválila na pondělním zasedání vystavení patronátního prohlášení pro banky financující společnost Pražská plynárenská. V rámci zajištění dodatečného financování společnosti pak pražští radní odsouhlasili také předložení smlouvy o úvěru a dohody o jeho podřízenosti na příštím zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_podporilo_prazskou.html

Praha poskytne slevy nájemníkům městských bytů, kteří ubytují ukrajinské uprchlíky

Pražští radní schválili návrh, který umožní domácnostem v městských bytech získat slevu na nájemném, pokud ubytují ukrajinské uprchlíky prchající před Putinovou vojenskou agresí. Sleva bude poskytována měsíčně ve výši 1 000 Kč za každého ukrajinského státního příslušníka, nejvýše pak ve výši 4 000 Kč měsíčně za jeden byt.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_poskytne_slevy_najemnikum.html

Praha v rámci Programu na podporu využití volného času dětí rozdělí mezi jednotlivé žadatele přes 40 milionů korun

Pražští radní na jednání projednali návrh na poskytnutí dotací v Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na rok 2022 v Praze. Celkem bude pro tento účel vyčleněna částka převyšující 40 milionů korun.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_v_ramci_programu_na_podporu.html

Praha podpořila novelu směřující ke zvýšení pohody bydlení

Rada hl. m. Prahy souhlasila s návrhem změny občanského zákoníku, který se týká posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Návrh bude následně zaslán ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, který připravuje právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_podporila_novelu_smerujici_ke.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 12.4.2022

Psali jsme zde: