Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 2.5.2022:

Pražští radní rozhodli o zrušení stavebních uzávěr v trase metra D. Otevřeli tak cestu k novým městským čtvrtím

Městská rada dnes na návrh 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlaváčka schválila zrušení stavebních uzávěr, které od roku 2001 chránily budoucí trasu metra D a zajišťovaly podmínky pro stavby, které jsou s ní spojené na povrchu. To už je dnes v úseku metra od stanice Pankrác – Depo Písnice zbytečné. Stavba má své přesné parametry dané stavebním povolením a její výstavba už byla zahájena. Zjednodušeně řečeno, město tedy ví, kde a co přesně postaví nad zemí, další blokace rozsáhlých území v okolí nových stanic by zbytečně brzdila další rozvoj města a bez právního důvodu omezovala vlastnická práva majitelů sousedních pozemků, mezi nimiž je mimochodem i samotné město.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_radni_rozhodli_o_zruseni.html

Kuchyni na střední a vyšší odborné škole Masná čeká rekonstrukce

Pražští radní dnes rozhodli o výběru dodavatele na veřejnou zakázku rekonstrukce kuchyně Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy dopravní v Praze 1. Financování bude hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy z kapitoly 04 – Školství, mládež a sport ve výši necelých 22 milionů korun (bez DPH).

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/kuchyni_na_stredni_a_vyssi_odborne_skole.html

Hlavní město má Plán regionální péče v oblasti duševního zdraví do roku 2030

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání odsouhlasila dlouhodobý plán regionální péče v oblasti duševního zdraví. Na podobě dokumentu, který je průběžně aktualizován, se podílel Magistrát hl. m. Prahy s přispěním široké odborné veřejnosti, uživatelů péče i jejich rodinných příslušníků. Duševní onemocnění každoročně postihne více než pětinu našich obyvatel.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_ma_plan_regionalni_pece_v.html

O příspěvek pro ubytovatele uprchlíků lze žádat přes Portál Pražana. Praha na webu poskytuje žadatelům všechny potřebné informace

Hlavní město na svých webových stránkách umístilo kompletní informace pro poskytovatele ubytování lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině. Právnické, ale i podnikající fyzické osoby, které v době od 24. února 2022 poskytly bezúplatné ubytování uprchlíkům např. v hotelích, se zde dozví podrobnosti ke svým nárokům na kompenzační příspěvek a rovnou o něj mohou i požádat prostřednictvím Portálu Pražana. Tento kompenzační příspěvek se nevztahuje na poskytování ubytování v bytech ve vlastnictví fyzických osob, který řeší Úřad práce.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/o_prispevek_pro_ubytovatele_uprchliku.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 26.4.2022

Psali jsme zde: