Hlavní město si v těchto dnech opět připomíná začátek povstání, které osvobodilo Prahu z nacistického područí…

Po dvou letech omezení si lidé události z doby před 77 lety mohou připomenout nejen symbolicky, ale i bez koronavirových omezení přímo u památníků. Pomníčky ve svém okolí opět najdou Pražané na interaktivní mapě, na které je možné uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Zapálit zde mohou virtuální svíčku a díky detailní mapě si prohlédnout jednotlivé památníky i to, k čemu se přesně vztahují.

Při Pražském povstání mezi 5. a 9. květnem 1945 zemřely přibližně tři tisíce Čechoslováků, kteří se zapojili do těžkých bojů, byli zabiti při bombardování nebo je popravili nacisti.

„Pražské povstání je nesporně jednou z nejvýznamnějších událostí dějin našeho města. Cítím velikou hrdost na statečnost a soudržnost Pražanů, kteří se postavili nacistům a vytrvali ve svém odhodlání až do vítězství. Bohužel ani dnes Evropa nežije v míru a jen několik set kilometrů od nás se aktuálně Ukrajina statečně brání invazi nezvaného diktátora Putina. Je na místě připomenout hrdinské činy Pražanů, a to buď zapálením virtuální svíčky, nebo osobně přímo v ulicích,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Po omezeních spojených s koronavirem mohou letos opět lidé bez omezení navštívit jednotlivá pietní místa a připomenout si události před 77 lety, kdy doznívala v Evropě druhá světová válka. Díky unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy a uctít památku padlých zapálením symbolické on-line svíčky u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících, jejich přesnou adresu, fotografii, charakter nebo například počet vzpomenutých osob. U každého památníku je možné podívat se i na to, kolik lidí zde zapálilo on-line svíčku.

„Při vzpomínce na tisíce Čechoslováků, kteří položili svůj život během květnového povstání, myslím v těchto dnech také na všechny, kteří čelí ruským okupantům a jejich agresi. Je smutné, že i po 77 letech lidé musí bojovat za svobodu a suverenitu vlastní země, která bohužel není samozřejmá,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Magistrát hl. m. Prahy zpracoval aktuální seznamy pietních míst na základě dat z Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany. V návaznosti na to Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval data do interaktivní mapy. Praha vlastní k této aplikaci všechna licenční práva včetně souhlasu Ministerstva obrany s používáním dat z evidence válečných hrobů. Náklady na projekt byly minimální, neboť byl řešen v rámci organizací pražského magistrátu. 

Příloha:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 8.5.2022

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/interaktivni_mapa_i_letos_pripomina.html