Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 9.5.2022:

IPR se vrací do ulic. Představí nový Metropolitní plán

Obdobně jako v roce 2018, kdy byl Metropolitní plán poprvé představen veřejnosti, zahájil Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s hlavním městem informační tour po městských částech. Celkově se ikonický bílý kontejner objeví ve 12 lokalitách. Kromě toho Praha připravila také zbrusu nový informační stánek, který postupně navštíví 7 obchodních center. Na všech místech se bude veřejnost moci seznámit s návrhem Metropolitního plánu, zeptat se na individuální dotazy ke konkrétním lokalitám či se poradit, jak podat připomínku. Tour potrvá od 9. května až do 28. června.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/ipr_se_vraci_do_ulic_predstavi_novy.html

Dvorecký most má zhotovitele, schválili jej pražští radní

Rada hl. m. Prahy rozhodla o výběru zhotovitele stavby Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 a Prahu 5. Nový most postaví TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Z celkem pěti uchazečů nabídlo konsorcium společností nejlepší nabídku z hlediska ceny, doby zhotovení i délky záruční doby, a to s cenou 1 074 965 748 Kč bez DPH a dobou realizace 810 dnů. Výběr zhotovitele se uskutečnil v souladu s platnými zákony České republiky.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dvorecky_most_ma_zhotovitele_schvalili.html

Praha finančně podpoří náročnou obnovu objektu Gymnázia Jana Patočky

Radou hl. m. Prahy byl odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci vnitřních prostor Gymnázia prof. Jana Patočky v Praze 1. Financování bude pro roky 2022-2027 hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši přes 12 milionů korun bez DPH.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_financne_podpori_narocnou_obnovu.html

Praha vylepšuje komunikaci s uprchlíky z Ukrajiny pomocí chatbota

Magistrát hl. m Prahy jako první v rámci Evropské unie zavedl komunikační nástroj, který má za cíl pomoci uprchlíkům z Ukrajiny řešit jejich životní situaci. Na webu „Hlavní město Praha pro Ukrajinu” spustil chatbota, průvodce, který odpovídá na nejčastější a nejdůležitější otázky, které souvisejí s příchodem lidí utíkajících před válkou do České republiky a do Prahy. Chatbot je k dispozici v českém i ukrajinském jazyce.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vylepsuje_komunikaci_s_uprchliky_z.html

Praha podpořila meziuniverzitní akci Startup Night

Hlavní město je středoevropským centrem vzdělanosti a podporuje všechny aktivity, které školství na jeho území posouvají kupředu. Jednou z nich je i meziuniverzitní akce Startup Night, kterou uspořádalo pět největších pražských univerzit a vysokých škol ve spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem hl. m. Prahy (PIC). Setkalo se na ní zhruba 300 vysokoškoláků a inovátorů, sociálních podnikatelů a zajímavých osobností z řad byznysu a vzdělávání. Hlavní město přispělo finanční dotací 100 000 Kč, její výši schválila Rada hlavního města Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_podporila_meziuniverzitni_akci.html

Hlavní město postupuje v transformaci bývalého kojeneckého ústavu Charlotty Masarykové

Radní hlavního města schválili podání žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení týkající se dětského domova Charlotty Masarykové, aby se mohla transformovat další část tohoto bývalého kojeneckého ústavu. Výsledkem je druhá domácnost v běžném prostředí s dostatečným personálním zajištěním, odpovídajícím potřebám umístěných dětí.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_postupuje_v_transformaci.html

Hlavní město poskytne ukrajinským uprchlíkům bytový dům v Praze 12

Pražský magistrát poskytne pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny bytový dům v Modřanech. Díky rekonstrukci, kterou uskutečnila na své náklady společnost Skanska, se podařilo v krátké době zajistit opravy a vybavení domu, kde budou moci být ubytováni lidé prchající před ruskou agresí v osmi bytech. Vhodné osoby pro ubytování, které jsou dočasně umístěny v nouzovém přístřeší, budou vybrány zástupci městské části Praha 12. Dům byl původně určen k demolici, jelikož zde v budoucnu vznikne nová komunikace propojující městskou část a Pražský okruh.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_poskytne_ukrajinskym.html

Hlavní město odebere čestné občanství kontroverzní osobě sovětského maršála Koněva

Pražští radní souhlasili s odebráním čestného občanství hlavního města Prahy sovětskému vojevůdci, maršálovi Sovětského svazu a hrdinovi SSSR Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi. Čestné občanství hlavního města Prahy bylo sovětskému maršálovi Koněvovi uděleno v roce 1945. Šlo o reakci tehdejšího vedení Prahy na ukončení 2. světové války, kdy byla Koněvova vojska vítána jako osvoboditelská. Jeho aktivity po konci války však měly značně represivní charakter a jsou v rozporu s kvalitami, které jsou od čestných občanů Prahy očekávány. Radou odsouhlasený návrh na odebrání čestného občanství tedy vychází ze současného stavu historického poznání osoby maršála Koněva. Návrh bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_odebere_cestne_obcanstvi.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 10.5.2022

Psali jsme zde: