Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 23.5.2022:

Praha nadále vytváří nástroje, jak minimalizovat negativní dopady migrace na pražské školství

Hlavní město aktivně reaguje na vysokou míru migrační vlny, kterou způsobil válečný konflikt na Ukrajině. Intenzivně řeší otázku pomoci ukrajinským uprchlickým rodinám nejen v rámci zajištění dostatečných ubytovacích kapacit, ale také se snaží ulehčit postup při zajišťování vzdělání pro ukrajinské děti. Proto Praha vytváří nástroje, kterými rodinám pomáhá v adaptaci, a zároveň zavádí opatření, jimiž předchází případným negativním dopadům na pražské školství.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_nadale_vytvari_nastroje_jak.html

Praha nechá zmodernizovat bazén v areálu Akademie řemesel

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila veřejnou zakázku na kompletní rekonstrukci bazénu, včetně zázemí, v areálu Akademie řemesel Praha – Střední školy technické v Praze 4. Náklady budou v letech 2022-2025 hrazeny z rozpočtu hlavního města v předpokládané výši 6 milionů korun bez DPH.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_necha_zmodernizovat_bazen_v_arealu.html

Pražští radní doporučili udělit stříbrnou medaili významné onkoložce Jitce Abrahámové

Radní hl. m. Prahy na zasedání doporučili udělení stříbrné medaile hl. m. Prahy onkoložce Jitce Abrahámové jako zvláštní projev úcty a ocenění této významné občanky, jejíž působení a dílo v oblasti lékařství je spjato s hlavním městem, a díky její práci se podařilo rozšířit povědomí o onkologii a preventivních programech mezi širokou veřejnost. Udělení ocenění musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsti_radni_doporucili_udelit.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 24.5.2022

Psali jsme zde: