PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 Zasedání bylo ukončeno v pátek v 0.30 hod…Další zasedání ZHMP bude 16.6.2022…

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Probíhá diskuze…a hlasování…

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Právě probíhají interpelace…

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Proběhla debata o odebrání čestného občanství města Prahy Ivanu Stěpanoviči Koněvovi…tomu bylo následně odebráno…

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

PRAŽSKÉ ANO PROSADILO POMOC PRAŽSKÝM RODIČŮM, DOMÁCNOSTEM A SENIORŮM
Chudobou ohroženým Pražanům je třeba pomoct rychle!

Inflace roste, ceny energií, potravin, pohonných hmot také. Dostali jsme se do fáze, kdy některé skupiny obyvatel nejsou schopny pokrýt běžné životní náklady. Kolegyně Marta Gellová proto dnes na zastupitelstvu předložila návrh, jak nejohroženějším skupinám, zvláště rodičům samoživitelům a seniorům, rychle a efektivně pomoct.

Po dlouhé a rozsáhlé diskuzi při schvalování programu se nakonec k jejímu návrhu připojili i další zastupitelé napříč politickým spektrem. Jsem velmi rád, že ačkoliv se na začátku jednání zdálo, že tato problematika bude jen populistickou předvolební hrou, nakonec zvítězil zdravý rozum a dokonce i ti zastupitelé, kteří předešlé návrhy Marty Gellové od února negovali, nakonec podpořili balíček okamžité pomoci chudobou ohroženým pražským rodinám a seniorům a zařadili tak návrh na program dnešního jednání zastupitelstva.

Věřím, že tato nálada nám vydrží i dále a materiál bude většinovou shodou napříč spektrem schválen.

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Právě probíhají interpelace…

PRAHA: 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Zasedání právě začalo. Probíhá jednání o programu schůze…

Zasedání, se koná dnes ve čtvrtek 26.5.2022 a začíná v 8.30 hod…

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/informace_k_jednani_zastupitelstva_hl_m.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 26.5.2022

Psali jsme zde: