Podle zdroje z Pirátské strany Praha 8 má zdejší buňka vůbec problém postavit kandidátní listinu, protože nejsou zájemci kteří by chtěli spojit svoje jméno s Piráti Praha 8. Momentálně chybí 25 lidí aby naplnili celou kandidátní listinu…

Podle informací z pirátské strany jsou spouštěčem pro další boje uvnitř Pirátské strany některé aktivity Martina Štěrby na sociálních sítích a jeho nevyjasněné financování z pražských radnic a magistrátu.

Psali jsme zde:

Štěrba například zaútočil veřejně na sociálních sítích na spolek Paratus.pro, který funguje na Praze 8. Ten se věnuje tomu, jak se zachovat v krizových situacích:

„Svět není růžový a před nepříjemnými věcmi nelze zavírat oči – mnohem lepší je být připraven. Náš spolek má za cíl našim sousedům, kteří budou ochotní obětovat kus svého volného času, nabídnout řadu školení, která se budou věnovat přípravě na krizové situace. Krizovou situací nemusí nutně být často zmiňovaný (ale ne až tak nereálný) black-out, ale i trochu vážnější úraz (zlomenina,větší krvácení), prudká ataka nemoci v rodině, dopravní nehoda a nebo i požár v bytovém domě. Aktivity spolku bychom rádi zaměřili i na mladší ročníky a ve spolupráci se zástupci složek IZS a SDH, případně i AČR bychom chtěli zkusit nabídnout zajímavé kurzy i dětem.“ Paratus.pro. 

Spolek už na to reagoval videem.

Video zde:

Štěrba si, ale naběhl i případě propagace kontejneru na separovaný odpad. Tam sliboval (jako kandidát na starostu P8) věci, které může splnit, protože jsou v gesci MHMP, a navíc se hlásil k nápadům, které mohl úplně v pohodě lehce realizovat „jen jako poradce primátora Hřiba, než jako jakýkoliv starosta městské části v Praze.“

Problémy s kandidátkou mají Piráti Praha 8 opakovaně, nedávno jsme o tom informovali.

Psali jsme zde:

Rozpad kandidátky, ale pokračuje, nedávno z ní odstoupili další Piráti a dokonce dva zastupitelé na Praha 8:

Zdroj: Piráti Praha 8 – print screen

„Ahoj Piráti, odstupuju z kandidátky.
Uvědomil jsem si, že mi (už) nedává smysl věnovat se intenzivnímu pirátění v rámci MSP8. Už nějaký čas to lámu přes koleno a myslel jsem ještě nedávno, že to půjde, ale čerstvé situace mi nastavily zrcadlo .
Ač jsou mi mnohé pirátské cíle a myšlenky velmi blízké, za poslední cca dva roky pociťuju mezi Piráty (hlavně na P8, ale nejen) vzdalování od způsobů a hodnot, které jsou pro mě důležité pro pocit pohody a radosti ze spolupráce. Souvisí to i s poměrným snížením počtu nebo aktivity lidí, jejichž jednání považuju za uvěřitelné a důvěryhodné, také se snížením uvěřitelnosti a důvěryhodnosti jednání lidí na prominentních pozicích. Nedává mi tak smysl věnovat se dál (a tedy dlouhodobě) snahám o zajištění prostředí uvnitř Pirátů, které by (mi) umožňovalo účinně pirátit i navenek. Vidím vhodnější způsoby, jak směřovat k lepším zítřkům.“ Martin Staněk, zastupitel Praha 8.

„Ahoj msko,
z důvodu hodnotové neshody, dlouhodobé snahy problémy zametat pod koberec a tolerování agresivního chování některých jedinců velkou části týmu tímto odstupuji z kandidátky na P8. Nejsem už schopna a ochotna v takovém prostředí pracovat, věnovat mu svůj čas a podporovat kandidátku na P8. Děkuji těm, kteří naopak pomáhali v minulosti nejen s kampaněmi a chodem MS, ale hlavně se snažili komunikovat a problémy řešit. Bez vás bych to do těď nedala.“
 Alice Hamalová, zastupitelka Praha 8.

Jak vidno, spory jsou u Pirátů velké, když nechtějí na její kandidátce obhajovat svoje mandáty i zastupitelé, kteří prostě zjevně nechtějí být na kandidátce právě s Martinem Štěrbou, který ji jako lídr na starostu Praha 8 vede. 

Situaci budeme i nadále sledovat.

Autor: Redakce, Praha, ČR, 30.5.2022

Zdroj:

https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=945&t=59651&start=140&fbclid=IwAR1g6kIGzY7n5dTLdVE5-vbdDGq88GeAKfC6SFzEMu5EYddu3p0Hlojr5mE
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?

Psali jsme zde: