Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 13.6.2022:

Nová tramvajová trať propojí Dejvice se Suchdolem, pomůže i rozvoji Nového Sedlce

Urbanistická studie Nového Sedlce je hotová a připravená pro projednání s městskými částmi a dalšími aktéry. Studie, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), má za cíl zajistit koordinovaný rozvoj této lokality. Jedním z hlavních impulzů tak bude i příprava nové tramvajové trati v úseku Nádraží Podbaba – Suchdol. Studie má za cíl zkoordinovat stávající projekty a také navrhuje novou zástavbu včetně veřejné vybavenosti.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nova_tramvajova_trat_propoji_dejvice_se.html

Hlavní město nechce zakázat kulturu v Praze, jak nepravdivě uvádí petice

Na sociálních sítích se objevila nepravdivá informace, že hlavní město skrze radní Hanu Kordovou Marvanovou navrhuje vyhlášku, která plánuje zrušit živou hudbu a koncerty v Praze. Jedná se o nepravdivé tvrzení, neboť navržená vyhláška má pouze omezit nadměrnou hlasitost akcí v Ledárnách Braník a ochránit tím místní obyvatele, kteří si dlouhodobě na hluk stěžují. Radní hl. m. Prahy na konci května přijali usnesení k záměru vydání obecně závazné vyhlášky, která má pomoci lidem hlavně v městských částech Praha 4 a Praha 5, jelikož se dlouhodobě potýkají s problémem hluku při pořádání akcí v areálu bývalých ledáren v Braníku. Cílem vyhlášky ale není rušit akce, jen omezit jejich hlučnost.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_nechce_zakazat_kulturu_v.html

Praha potvrdila, že se zaměří na individualizovanou péči o ohrožené děti v pobytových službách

Rada hl. m. Prahy schválila záměr výsledné podoby služby, ve kterou se mění bývalý kojenecký ústav Charlotty Masarykové. Kromě služeb na podporu rodiny, pěstounské péče, rozvoje krizových a odlehčovacích služeb zajišťuje Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové také služby určené k dlouhodobému pobytu. V nich mohou žít maximálně čtyři děti v běžné domácnosti s podporou dvou dospělých pečujících.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_potvrdila_ze_se_zameri_na.html

Socha inspirovaná letadlovým soubojem nebo žižkovské pumpy. Praha by měla mít nové umělecké přírůstky ve veřejném prostoru

Rada hlavního města schválila financování uměleckých děl ve veřejném prostoru v Praze 3 a v Praze-Řeporyjích. Soutěž o vodní prvek na ikonické žižkovské schodiště vyhrál návrh Pumpy, právě budovaný volnočasový areál v Řeporyjích oživí sochy od Čestmíra Sušky, Lukáše Raise a Ladislava Plíhala.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/socha_inspirovana_letadlovym_soubojem.html

Praha vybere zhotovitele, který do dvou let postaví nový parkovací dům Dědina

Rada hl. m. Prahy na jednání odsouhlasila vypsání veřejné zakázky na výstavbu parkovacího domu na sídlišti Dědina v Praze 6. V souvislosti s tím zároveň schválila i úpravu celkových investičních nákladů pro tuto akci. Výstavba by se měla uskutečnit v letech 2023 až 2024 a po dokončení objekt pojme 290 aut.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vybere_zhotovitele_ktery_do_dvou.html

Studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára si brzy budou moci zasportovat na novém školním hřišti

Radou hl. m. Prahy byl odsouhlasen záměr na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce sportovního hřiště Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze 4 s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun (bez DPH).

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/studenti_stredni_prumyslove_skoly.html

Praha svým dotačním programem pomůže 71 sportovištím s vysokou energetickou náročností

Hl. m. Praha v souvislosti s rapidním zvyšováním cen energií a s tím spojeným i nárůstem provozních nákladů pražských sportovišť v dubnu vyhlásilo dotační program, jehož cílem bylo zmírnit ekonomické dopady na energeticky náročná sportovní zařízení. Do programu se přihlásilo 74 projektů, z nichž 71 projektům odbor školství navrhl poskytnutí dotace v celkové výši 24 940 000 korun.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_svym_dotacnim_programem_pomuze_71.html

Praha už rok naplňuje svůj Klimatický plán. Hlavní prioritou je nyní snížení závislosti české metropole na plynu z Ruska

Na konci letošního května uplynul přesně rok od schválení Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030. Ač v rámci všech 69 uvedených opatření nastaly více či méně významné posuny v plnění, priority plánu byly do značné míry poznamenány vnějšími vlivy, jako jsou především energetická krize spojená s růstem cen a také ruská agrese na Ukrajině, které zcela mění pohled na plyn jako přechodný ekologický zdroj energie. Dokument proto po roce doznává podstatných změn a aktualizace Klimatického plánu sleduje nově jako hlavní prioritu snahu maximálně vyvázat českou metropoli ze závislosti na zemním plynu z Ruska.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_uz_rok_naplnuje_svuj_klimaticky.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 14.6.2022

Psali jsme zde: