Informace z jednání rady magistrátu…

Souhrn rozhodnutí schválených radou hlavního města Praha ze dne 20.6.2022:

Budova Nové radnice bude hostit seminář o tajných pohřebištích obětí komunismu i nacismu

Více než třicet let po pádu komunistického režimu stále na území České republiky existují místa masových hrobů, kde se nacházejí tajně uložené ostatky obětí a odpůrců totalitních režimů 20. století. Jedním z nejznámějších je pohřebiště v pražských Ďáblicích. Seminář, který se bude konat 23. června 2022 v zastupitelském sále pražského magistrátu má za cíl vedle jiného diskusi o podobě těchto míst paměti a o způsobu jejich důstojného připomínání.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/budova_nove_radnice_bude_hostit_seminar.html

Praha pokračuje v podpoře mentoringového programu pro mladé lidi odcházející z dětských domovů

Radní hl. m. Prahy schválili finanční podporu ve výši 200 tisíc korun programu Patron organizace Liga otevřených mužů, který poskytuje neformální podporu dospívajícím lidem odcházejícím z dětských domovů. Po úspěšném spuštění programu na území hlavního města v loňském roce chce Praha mentorství i nadále rozšiřovat.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pokracuje_v_podpore_mentoringoveho.html

Poděkování Prahy za pomoc uprchlíkům

Příběhy vděčnosti. Tak je nazvaný projekt Magistrátu hl. m. Prahy, který reaguje na situaci spojenou s válkou na Ukrajině a příchodem uprchlíků. Formou fotoreportáže vypráví skutečné příběhy těch, kteří byli nuceni uprchnout před válkou a dobrovolníků. Veřejnost se s nimi může seznámit v metru, v pražských ulicích a jinde ve veřejném prostoru. V plánu je také výstava, která bude putovní, s vernisáží v Pražské tržnici. Pro Prahu projekt připravila agentura DDB Prague.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/podekovani_prahy_za_pomoc_uprchlikum.html

Pražské střední školy si do roku 2027 rozdělí až 1,2 miliardy korun na modernizace svých prostor

Celkem až 1,2 miliardy korun získají pražské střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře na modernizaci učeben, poradenských pracovišť nebo školních klubů pro žáky víceletých gymnázií. Finanční prostředky mohou školy čerpat do roku 2027 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Do něj se dostanou školy, které byly schváleny v programu Regionální akční plán (RAP). Jeho návrh připravil Pražský inovační institut (Pii) a ve čtvrtek jej schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazske_stredni_skoly_si_do_roku_2027.html

Reforma systému zón placeného stání může Pražanům přinést nové benefity už příští rok

Na zasedání 16. června 2022 projednali zastupitelé hl. m. Prahy návrh změn v systému zón placeného stání (ZPS). Finální podoba vznikla po společné dohodě opozice a koalice. Ve hře je například zavedení systému hodinového kreditu rezidenta na stání vozidel návštěvníků, zvýhodnění nízkoemisních nebo bezemisních vozidel výhradně pro osoby s trvalým pobytem v Praze nebo automatizované vyhodnocování přestupků v rámci ZPS.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/reforma_systemu_zon_placeneho_stani_muze.html

Video zde:

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 21.6.2022

Psali jsme zde: