Zastupitel Prahy 3 o přejmenování ulice Koněvova…

Snad všechna média teď informují o většinové podpoře radnice Prahy 3 pro přejmenování ulice Koněvovy na ulici Hartigovu.

Zdroj: Praha 3

Jaký postoj jsem jako dlouholetý žižkovský zastupitel zaujal já?

S kolegou Tomášem Štampachem jsme byli na jednání přítomni, ale my dva zastupitelé pro přejmenování NEhlasovali.

Jsem přesvědčen, že politici se často chovají jako odtržení od reality a přestávají hledět na to, co reálně lidé řeší, potřebují, chtějí. A to na evropské, republikové i místní úrovni.

My si myslíme, že v komunálních věcech by měli lidé mít možnost spolurozhodovat a dvojnásobně to pak platí v případě přejmenování ulice, které se dotkne skoro 5 tisíc obyvatel.

Zdroj: Praha 3

A pokud už se zvolí cesta, že se správně občanů zeptáme, pak se má jejich názor respektovat. A výsledky průzkumu byly jasné, ač s nimi ten či onen může souznít či ne. Pro bylo pouze 8%, zřetelně proti 18% a dalších 74% nehlasovalo pro změnu tzv. nohama.

Proto jsme s kolegou při hlasování zastupovali právě těchto 74 %.

P.S. Nelze ještě neinformovat, že procesně była příprava tohoto bodu od vládnoucí koalice podpásovka. V materiálech, které musi zastupitelé dostat vždy týden před jednáním zastupitelstva było u předmětného bodu č.16 Radou navržené usnesení, které pouze „bere na vědomí výsledky průzkumu”. Žádná změna nebyla avizována ani před jednáním zastupitelstva. Až v 19 hodin (!), právě na začátku projednání bodu nám było na stůl hozeno nové znění bodu a usnesení o změn.

Autor: Mojmír Mikuláš, Praha 3, ČR, 23.6.2022
Zdroj:

https://www.facebook.com/MikulasMojmir/posts/3259075167703217